• 10.11.2023
    Bệnh nhân mắc đái tháo đường ngày càng trẻ hóa và gia tăng
  • 07.11.2023
    Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành y tế là vấn đề cấp bách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *