Thống nhất trong hành động

Theo Ban Chỉ đạo Đề án 1371 tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Đề án đã huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin ở cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Đặc biệt, thường xuyên, kịp thời kiện toàn các thành viên trong Ban chỉ đạo; đẩy mạnh các mô hình mới trong phổ biến pháp luật, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã làm mới hàng trăm băng rôn, pano khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật; tổ chức tiếp nhận cấp phát tài liệu, in ấn tờ rơi, băng đĩa tài liệu về pháp luật… Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các cuộc vận động thực hiện phong trào ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp hoàn thành các chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân; thực hiện có hiệu quả công tác dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận và tuyên truyền pháp luật.

Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật -0
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên tìm hiểu một số luật tại gian trưng bày sách. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ, nội dung quy định của Luật Sĩ quan và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Trong đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, định hướng đến 100% quân nhân, tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực 2 tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, nổi bật là những nội dung cơ bản của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và quy định của Bộ Quốc phòng về thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật Nhà nước trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay cũng được lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt là việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội về Luật Nghĩa vụ quân sự; các tấm gương xung phong, tình nguyện nhập ngũ… Bên cạnh đó, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền khác như tuyên truyền lưu động, pano, khẩu hiệu hay trưng bày sách nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật -0
Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên trưng bày sách nhân Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cụ thể, từ ngày 5 – 9.11, Thư viện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trưng bày sách pháp luật phục vụ cán bộ, chiến sỹ đến thăm quan và đọc sách, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11). Tại chương trình trưng bày sách, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh được giới thiệu gần 200 đầu sách pháp luật, các văn bản liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và những người có nghĩa vụ, trách nhiệm như quân nhân bao gồm: Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ và Thông tư số 16/TT-BQP ngày 21.2.2020 của Bộ Quốc phòng Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Với cách sắp xếp khoa học, số lượng đầu sách phong phú đa dạng, đợt trưng bày sách năm nay đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia đọc sách và trao đổi về pháp luật.

Thông qua hoạt động trưng bày sách, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước nói chung, trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói riêng; vai trò kỷ luật của Quân đội trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex