Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố dự kiến danh sách sinh viên chính quy bị buộc thôi học và bị cảnh báo học vụ vì có kết quả học tập yếu, kém học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Cụ thể, danh sách này có 47 sinh viên dự kiến bị buộc thôi học với lý do đã bị cảnh báo học vụ 2 học kỳ liên tiếp trước đó.

Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến buộc thôi học nhiều sinh viên chính quy - Ảnh 1.

Nhiều sinh viên chính quy Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến bị buộc thôi học và cảnh báo học vụ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong 47 sinh viên dự kiến bị buộc thôi học, hầu hết rơi vào tình trạng kết quả học tập yếu, kém. Một số sinh viên dự kiến bị buộc thôi học do 2 học kỳ liên tiếp có tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký.

Ngoài ra, trường dự kiến cảnh báo học vụ 82 sinh viên vì có kết quả học tập yếu, kém học kỳ 2 năm học 2022-2023. Các sinh viên bị cảnh báo do có điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2022-2023 dưới 1 hoặc điểm trung bình tích lũy dưới 1,8 hoặc tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký.

Theo quy định của Trường ĐH Luật TP.HCM, sinh viên bị cảnh báo học vụ gồm 4 trường hợp. Thứ nhất điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ nhất; dưới 1,4 đối với sinh viên năm thứ 2; dưới 1,6 đối với sinh viên năm thứ 3 hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khóa. Thứ hai, điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học; dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo. Thứ ba, sinh viên có tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ. Thứ tư, sinh viên có tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký trong học kỳ.

Trường ĐH Luật TP.HCM dự kiến buộc thôi học nhiều sinh viên chính quy - Ảnh 2.

Bên ngoài Trường ĐH Luật TP.HCM

HÀ ÁNH

“Sinh viên bị cảnh báo học vụ liên tiếp hai lần sẽ bị buộc thôi học”, quy định trường nêu rõ.

Mỗi năm học, Trường ĐH Luật TP.HCM đều công bố danh sách sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học và cảnh báo học tập theo quy định. Học kỳ 2 năm học 2021-2022, trường ra quyết định buộc thôi học 37 sinh viên và cảnh báo học vụ 89 sinh viên vì có kết quả học tập yếu, kém.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

Xnxx

Beeg

Jav

Sex

Xnxx

F8bet