Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu phát triển của đất nước, của ngành, của địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính: nghiên cứu khoa học phải căn cứ vào những vấn [...]

6 nguyên tắc khi sử dụng AI

Bên cạnh nhiều lợi ích, trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) cũng như [...]

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 [...]

Các tin tặc nhắm mục tiêu vào các thiết bị đầu cuối từ xa để đánh cắp thông tin xác thực và tải phần mềm độc hại

Theo khảo sát mới đây của công ty bảo mật CyberRisk Alliance (CRA), nhiều công [...]

7 xu hướng phát triển của IoT trong năm 2023

Sự tăng trưởng nhanh chóng của các thiết bị kết nối Internet (Internet of Things-IoT) [...]

NIST – Tiêu chuẩn hóa mật mã hậu lượng tử: SIKE bị phá vỡ

Trong chiến dịch bảo vệ dữ liệu đang diễn ra của chính phủ Mỹ để [...]

Thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Trong nước Thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc [...]

Quảng Ninh: Đẩy mạnh việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp

Khoáng sản Quảng Ninh: Đẩy mạnh việc sử dụng đất đá thải mỏ làm vật [...]

Núi Thành (Quảng Nam): Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững

Đất đai Núi Thành (Quảng Nam): Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm [...]

Khánh Hòa: Bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang hấp dẫn nhà đầu tư

Bất động sản Khánh Hòa: Bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang hấp dẫn nhà [...]